Etik Komisyonu

Belediyemizde; etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere; Belediyemiz bünyesinde Başkanlık Makamının 11/01/2017 tarih ve 18 sayılı Olur’u ile Etik Komisyonu kurulmuştur.

Etik Komisyonu üyeleri
Görevi                             Adı Soyadı                   Unvanı                                      Dahili No:
Başkan                          Tayfur İNCE              Mali Hizmetler Müdürü                       21
Üye                                İbrahim BAYRAM     Yazı İşleri Müdürü                               14
Üye                                Mahmut BİLİR          Mühendis                                             15

Kurum Telefonu : 0 384 3813003

Kurum Faks        : 0 384 3813969

e-posta : muhasebe@derinkuyu.bel.tr


Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Kamu Görevlileri Etik Kurulu 2004/27 Sayılı Genelge

Kamu Görevlileri Etik Rehberi

Etik Mevzuatı ile ilgili ayrıntılı bilgi http://www.etik.gov.tr/ adresinden alınabilir.