Etik Komisyonu

Belediyemizde; etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere; Belediyemiz bünyesinde Başkanlık Makamının 11/01/2017 tarih ve 18 sayılı Olur’u ile Etik Komisyonu kurulmuştur.

Etik Komisyonu Üyeleri;

Görevi                             Adı Soyadı                   Unvanı                                      Dahili No:

Başkan                              Tayfur İNCE                  Mali Hizmetler Müdürü                           21
Üye                                    İbrahim BAYRAM          Yazı İşleri Müdürü                                  14
Üye                                    Mahmut BİLİR               Mühendis                                               15Kurum Telefonu :  0 384 3813003
Kurum Faks       :  0 384 3813969

E-Posta : muhasebe@derinkuyu.bel.tr


Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Kamu Görevlileri Etik Kurulu 2004/27 Sayılı Genelge

Kamu Görevlileri Etik Rehberi

Etik Mevzuatı ile ilgili ayrıntılı bilgi http://www.etik.gov.tr/ adresinden alınabilir.