Etik Komisyonu

Belediyemizde; etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere; Belediyemiz bünyesinde Başkanlık Makamının 11/01/2017 tarih ve 18 sayılı Olur’u ile Etik Komisyonu kurulmuştur.

Etik Komisyonu üyeleri

Konumu

Adı Soyadı

ünvanı

Cep Telefonu

 

Başkan

Tayfun İNCE

Mali Hizmetler M. V.

05338149849

üye

Mahmut BİLİR

Mühendis

05367451888

üye

İbrahim BAYRAM

Şef

05458415050Kurum Telefonu : 0 384 3813003

Kurum Faks        : 0 384 3813969

e-posta : muhasebe@derinkuyu.bel.tr


Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Kamu Görevlileri Etik Kurulu 2004/27 Sayılı Genelge

Kamu Görevlileri Etik Rehberi

Etik Mevzuatı ile ilgili ayrıntılı bilgi http://www.etik.gov.tr/ adresinden alınabilir.