İmar Kanunu 18.Madde 69 Nolu İmar Uygulaması Dosyası İlanı(19/01/2024)

Bayramlı Mahallesi, Şemşiliyolu Mevkii, 30.27.H, 30.27.K, 30.27.1 pafta, 264 ada 151,159,160,161,162,163,164,165,166,167,169,170,171,172,177,181,182,183,184,185,186, 188,193,194,195,196,197,262,263,347,395 ve 396 parselleri kapsayan, imar adalarını ait, 69 nolu imar uygulamasına ait Parselasyon planları ve Dağıtım Cetvetleri 1(bir)ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

69 nolu imar uygulama dosyası _260baf.pdf