İmar Kanunu 18. Madde 85 Nolu İmar Uygulama Dosyası İlanı(19/01/2024)

Esentepe Mahallesi, Eskibağlar Mevkii, 30.30.K pafta, 79 ada 98 ve 102 parselleri kapsayan imar adasına ait, 85 nolu imar uygulaması parselasyon planları ve dağıtım cetvelleri askıya çıkartılmıştır.85nolu imar uygulama dosyası_a2700a.pdf