2024 Yılı Temmuz Ayı Belediye Meclis Gündemleri

Derinkuyu Belediye Meclisi, 5393   sayılı  Kanunun 20. maddesi uyarınca 2024 Yılı Temmuz Ayı Meclis Toplantısını yapmak ve aşağıdaki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere toplantıya çağrılmıştır.
Toplantı 05/07/2024 Tarihinde saat 10:00’da, Belediye Hizmet Binasında yapılacaktır.       
1-)Norm Kadro Değişiklikleri.
2-)Taşınmaz Satışı(Esentepe Mah.460 Ada 2,3,4,5,6,7,8,9 Parseller ve 461 Ada 2,3,4,5,6,7,8,9 Parseller).
3-)İçmesuyu İnşaatındaki Projedeki Hatların Değişiklikleri İçin Belediye Başkanına Yetki Verilmesi.
4-)Ek Bütçe.
5-)İlçemizdeki Bazı Cadde, Sokakların isimlerinin değiştirilmesi.