2024 YILI TEMMUZ AYI 2. BİRLEŞİMİ

Belediye Meclisimiz, 2024 Yılı Temmuz 2. Birleşimini 09/07/2024 tarihinde saat 11:00 de Belediye Hizmet Binasında aşağıda belirtilen gündem maddesini görüşmek üzere toplanacaktır.

1-) Ek Bütçe