2019 YILI EKİM AYI BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETİ

Ekim ayı belediye meclisi karar özeti_376434.pdf